Natalia Romanovа 2018

11 Беатриче
11 Беатриче
 
12 Беатриче
12 Беатриче
 
13 Беатриче
13 Беатриче
 
14 Виола
14 Виола
 
15 Виола
15 Виола
 
16 Девика
16 Девика
 
16-1 Девика
16-1 Девика
 
16-2 Девика
16-2 Девика
 
17 Зара
17 Зара
 
18 Зара
18 Зара
 
19 Иберика
19 Иберика
 
20 Инара
20 Инара